Termeni si conditii

CSdesign vă propune crearea unui website dinamic și modern pentru proiectul de business pe care îl aveți. Cereți acum oferta de realizare site personalizată!

Navigare rapidă site – Sunteți aici: CSDesign / Termeni si conditii

Termeni si conditii de utilizare a serviciilor CSDesign

Specificam ca Termenii si Conditiile prezentate in continuare au valoare de contract si servesc ca baza legala privind prestarea serviciilor.

Prezentul contract privind “Termeni si conditii de utilizare a serviciilor CSDesign”, stabileste care sunt conditiile in care se poate utiliza serviciul de gazduire web, inregistrare, rezervare, prelungire domenii web, ip-uri dedicate, certificate se securitate, sisteme de backup, vanzarea, inchirierea sau subinchirierea altor servicii conexe, prestarea de servicii web, de dezvoltare sau editare software denumite in continuare SERVICII, si are valoarea unui contract incheiate intre SC SIPROTEH SRL (Cod Unic de Inregistrare 17670510), denumit in continuare FURNIZOR sau PRESTATOR, in calitatea sa de proprietar si administrator al site-ului, si de furnizor al serviciului, si orice persoana care viziteaza ori acceseaza site-ul sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv serviciile (denumit in continuare UTILIZATOR, BENEFICIAR sau CLIENT).

Neacceptarea oricarei prevederi din acest contract atrage obligatia persoanei respective de a inceta de indata accesarea site-ului ori utilizarea in orice mod a serviciilor, iar accesarea sau vizitarea in continuare a site-ului, ori utilizarea in orice mod a site-ului  sau serviciilor constituie o acceptare in intregime a contractului si a oricarei prevederi din acesta, inclusiv a oricaror modificari ulterioare care vor putea fi efectuate fara restrictii de catre FURNIZOR, fara a fi necesara nici o alta formalitate.

Art. 1 Drepturi și obligații ale BENEFICIARULUI

 1. BENEFICIARUL se obligă să utilizeze SERVICIILE FURNIZORULUI respectând în totalitate legislația în vigoare atat cea națională cât și cele internaționale.
 2. BENEFICIARUL are obligația de a achita onorariul/onorariile  în condițiile și termenele prevăzute în contract.
 3. BENEFICIARUL are obligația de a păstra confidențialitatea datelor de identificare și a datelor gazduite pe echipamentele FURNIZORULUI, fiind unic răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terț, indiferent dacă divulgarea a fost intentionata, din neglijență sau din imprudență.
 4. BENEFICIARUL este singurul răspunzător pentru informațiile transmise în Internet, prin folosirea SERVICIILOR contractate. Trimiterea de e-mailuri comerciale sau necomerciale nesolicitate de către recipient sau destinatar, denunțate sau nedenunțate ca fiind SPAM, dar care pot fi considerate ca atare nu sunt permise;
 5. Echipamentele inchiriate si subinchiriate ale FURNIZORULUI nu vor fi utilizate sub nicio forma și în nicio circumstanță pentru transmiterea, stocarea sau publicarea de materiale sau pentru întreprinderea de acțiuni considerate ilegale conform legislației din România, Uniunea Europeană și/sau SUA. Materialele sau acțiunile ilegale includ, dar nu sunt limitate la:
  1. Încălcarea unui drept de autor sau al oricărui alt drept al oricărui terț;
  2. Materiale protejate de secrete de marca sau de vreun alt statut;
  3. Materiale menite să încurajeze sentimentul de ură sau discriminare; Amenințări, abuz, hartuire, declarații calomnioase;
  4. Conținut pentru adulți, nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conținut sexual sau obscen;
  5. Promovarea de activități ilegale (hacking, cracking, warez etc.);
  6. Informații sau software despre sau continand orice tip de viruși sau troieni cu excepția acelora provenind de la companii specializate în combaterea, înlăturarea sau protejarea față de aceștia și doar respectând legile în vigoare cu privire la drepturile de autor;
  7. Colectarea de informații personale pentru utilizarea în scopuri ilegale, sau în orice scop fără acordul persoanelor ale căror date sunt colectate;
  8. Orice conținut sau acțiune considerate de FURNIZOR ca fiind dăunătoare sau ilegale;
  9. Nu este permisă folosirea următoarelor tipuri de scripturi:
   1. Ce facilitează traficul P2P sau traficul de tip file sharing (ex. torrent, upload, download);
   2. Pentru servicii de tip proxy, IRC sau de tip Chat Room;
   3. PhpShell sau scripturi similare pentru executarea de comenzi;
   4. De tipul FormMail;
   5. Ce conțin probleme de securitate cunoscute sau cu risc. 
 6. Orice sesizare primită în legătură cu articolul 2.4 sau 2.5  și confirmată de FURNIZOR va putea duce la suspendarea imediată a contului respectiv fără o anunțare în prealabil a BENEFICIARULUI.
 7. Folosirea form-urilor online pentru expedierea de e-mailuri se va face doar prin scripturi securizate la care accesul este restricționat de parola și/sau sisteme anti robot. Nerespectarea acestor prevederi duce la dezactivarea scripturilor sau suspendarea contului sau SERVICIILOR.
 8. Pornografia sau orice alte materiale cu conținut sexual sau obscen, link-uri avand legatura cu pornografia, sunt interzise pe serverele noastre.
 9. Să se asigure că plata SERVICIILOR contractate se efectuează la timp fără să se depășească termenul de scadenta de 7 zile; După depășirea unui număr de 14 zile contul BENEFICIARULUI poate fi suspendat de către FURNIZOR, iar reactivarea se poate face doar după plata unei taxe echivalente cu SERVICIILE contractate pe un an și achitarea oricărei restanțe sau plati neonorate. Dacă sunt depășite 180 de zile de la suspendarea contului, FURNIZORUL poate șterge definitiv contul BENEFICIARULUI, împreuna cu toate fișierele stocate de acesta pe server sau cont.
 10. Să nu facă cunoscută parola de acces altor persoane decat celor autorizate. De asemenea, BENEFICIARUL se obliga sa colaboreze cu FURNIZORUL în scopul asigurarii securitatii accesului la SERVICIILE și serverele FURNIZORULUI și să aducă la cunoștința acestuia orice actiune despre care are cunostinta și care reprezinta sau ar putea reprezenta un atac la securitatea și/sau etica rețelei internet;
 11. Sa se conformeze regulilor din rețelele de nivel mondial atunci cand utilizează SERVICIILE FURNIZORULUI pentru conectarea la acestea;
 12. Sa nu utilizeze abuziv echipamentele FURNIZORULUI , conducând la perturbații în funcționarea acestora;
 13. Să își asigure o copie de siguranta externă la toate datele si informatiile gazduite pe echipamentele FURNIZORULUI, acesta nefiind în nici un fel responsabil pentru pierderea sau alterarea datelor BENEFICIARULUI, indiferent de motivul din care acestea survin. Furnizorul pune la dispoziție doar mijloacele prin care sa se realizeze în bune condiții aceste copii, dar nu putem controla factorii ce pot corupe aceste date sau, de exemplu, datele originale ale BENEFICIARULUI pot fi deja corupte în momentul în care se realizeaza copia de siguranță. Este de datoria BENEFICIARULUI să verifice integritatea, atat a datelor gazduite, cât și a copiilor de siguranță.
 14. Să își administreze site-urile și scripturile gazduite pe SERVICIILE contractate de la FURNIZOR , BENEFICIARUL fiind singurul în măsură să controleze conținutul propriilor site-uri.
 15. BENEFICIARUL este obligat să dețină toate drepturile materialelor stocate pe server și a licențelor comerciale, necomerciale sau de alt fel necesare website-urilor din cont (platforme, teme, module, imagini, video, scripturi, etc).
 16. Sa suporte orice costuri, taxe sau eventuale cheltuieli provenind din daune de orice natura provocate FURNIZORULUI sau unei terte persoane din cauza nerespectării acestor obligații, în cazul dovedirii culpabilității sale.

Art. 2 Drepturi și obligații ale FURNIZORULUI

 1. FURNIZORUL are dreptul să solicite achitarea la timp, în conformitate cu prevederile contractuale, a onorariilor stabilite;
 2. FURNIZORUL are dreptul să solicite și să primească toate informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor;
 3. FURNIZORUL are dreptul să refuze (tacit sau direct) anumite solicitări din partea BENEFICIARULUI, în special dacă s-a depășit timpul total alocat. 
 4. FURNIZORUL are obligația să își îndeplinească cu responsabilitate și profesionalism, cu respectarea legislației în vigoare;
 5. FURNIZORUL are obligația să respecte confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal și parolele de acces pe serverele BENEFICIARULUI, cu care, potrivit prezentului contract, intră în contact;
 6. FURNIZORUL are obligația să folosească și tehnologii sau limbaje de marcare de tipul  HTML și CSS, tehnologii sau limbaje de programare PHP sau JavaScript și baze de date MySQL sau MariaDB sau alte platforme CMS (content management system – ex. WordPress) cu/fără editoare speciale (ex. Brizy, Elementor, etc.),  în dezvoltarea proiectului; 
 7. FURNIZORUL are obligația să creeze pagina/paginile/platforma așa incat aceasta sa fie accesibilă de pe telefon, tabletă, laptop sau desktop; 
 8. FURNIZORUL are obligația să creeze pagina și/sau paginile așa încât aceasta să poată fi accesată folosind browserele moderne și actualizate: Edge, Chrome, Mozilla Firefox sau Safari; 
 9. FURNIZORUL are obligația să actualizeze pagina și/sau paginile așa încât aceasta să poată fi accesată folosind browserele moderne și actualizate: Edge, Chrome, Mozilla Firefox sau Safari; 
 10. FURNIZORUL are obligația să creeze pagina/paginile/platforma site-ul si/sau pagina web (paginile web) doar după furnizarea tuturor materialelor, respectiv informațiilor necesare dezvoltării în forma completă și neechivocă de către BENEFICIAR;
 11. FURNIZORUL nu își asumă responsabilitatea și nu acordă garanții de nici un fel, nici în mod explicit nici implicit, incluzând, dar nelimitandu-se la garanțiile de comercializare obișnuite, la potrivirea pentru un scop anume, sau de orice alt fel.
 12. PRESTATORUL nu este responsabil pentru informațiile publicate pe paginile sau site-urile BENEFICIARULUI, pentru pierderile de date sau orice pierderi economice sau de alta natura ale BENEFICIARUL, angajaților, clienților sau partenerilor acestuia, directe sau indirecte, indiferent de felul lor. 

 Art 3 Procedura de lucru

 1. BENEFICIARUL va furniza prin e-mail, whatsapp, dropbox, google, onedrive, sharepoint, cloud, ftp, sau prin alte mijloace electronice agreate de PRESTATOR toate materialele, respectiv informațiile necesare dezvoltării sau editării site-urilor, aplicațiilor sau modulelor (imagini, texte, fișiere multimedia video, audio, teme, licențe, etc.) cu cel puţin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de începerea realizării comenzii solicitate pentru ca PRESTATORUL să își poată îndeplini obligațiile;
 2. BENEFICIARUL va pune la dispoziția PRESTATORULUI parolele de acces principale la conturile, pe serverele și calculatoarele BENEFICIARULUI pentru ca PRESTATORUL să își poată îndeplini obligațiile;
 3. BENEFICIARUL va verifica, testa și confirma în cel mult 24 (douăzeci și patru) de ore de la actualizare funcționarea corectă și conformă a site-urilor, aplicațiilor, modulelor și/sau informațiilor dezvoltate sau editate de PRESTATOR; lipsa acestei confirmării reprezinta acceptare tacită; orice cerere ulterioara va fi considerată sarcina separată de modificare și/sau actualizare și va putea fi taxată corespunzător tarifelor solicitate de PRESTATOR.
 4. BENEFICIARUL va comunica PRESTATORULUI, în cel mult 24 (douăzeci și patru) de ore, orice modificare sau completare adusă paginilor, scripturilor, structurii bazelor de date sau fişierelor site-urilor din portofoliul BENEFICIARULUI sau crearea/editarea de scripturi, baze de date sau fişiere în portofoliul BENEFICIARULUI, de către acesta, alţi programatori, administratori sau alți terţi;
 5. BENEFICIARUL este obligat să dețină toate drepturile materialelor transmise în orice formă, cât și a licențelor de orice natura necesare website-ului, proiectului sau serviciilor contractate  (texte, imagini, video, platforme, teme, module, scripturi, programe, etc).
 6. BENEFICIARUL poate solicita PRESTATORULUI îndeplinirea serviciilor în conformitate cu prezentul contract;
 7. BENEFICIARUL poate solicita PRESTATORULUI ca îndeplinirea activităților solicitate să se facă în termenul stabilit de comun acord.
 8. PRESTATORUL are dreptul să adauge referințe și link-uri la propriul site sau agenție web în partea de jos a site-ului creat sau modificat pentru BENEFICIAR; PRESTATORUL are dreptul să publice în portofoliu informații generale, link-uri, etc.  despre proiectul creat, modificat sau actualizat pentru BENEFICIAR.
 9. BENEFICIARUL garantează ca deține toate drepturile de utilizare a informațiilor, textelor, imaginilor, materialelor media (audio sau video), etc. transmise către PRESTATOR direct sau indirect și/sau care sunt publicate pe site.

Art. 4 Confidențialitatea datelor

 1. FURNIZORUL va face tot posibilul pentru a pastra confidentialitatea datelor BENEFICIARULUI stocate sau transferate prin intermediul sau. BENEFICIARUL este responsabil de prelucrarea datelor din contul sau, de mentinerea securitatii contului hosting și a datelor de autentificare. BENEFICIARUL este responsabil pe deplin de activitățile ce se desfășoară în contul sau si orice acțiuni in legatura cu SERVICIILE contractate.
 2. BENEFICIARUL este responsabil pe deplin de acțiunile partenerilor (reprezentanți legali sau angajați ai acestora) angajați în realizarea/întreținerea și/sau promovarea SERVICIILE contractate.
 3. BENEFICIARUL este de acord sa anunțate FURNIZORUL de orice acces neautorizat sau alte breșe de securitate. FURNIZORUL nu își asumă responsabilitatea pentru orice pierdere sau pagubă care tine de posibilitatea BENEFICIARULUI de a o remedia. 
 4. Luați la cunostiinta si sunteți de acord că sub nicio forma FURNIZORUL nu este răspunzător, în niciun mod, pentru acțiunile sau omisiunile BENEFICIARULUI sau ale utilizatorilor resurselor SERVICIILOR, carora Dumneavoastra le dati acces, nici chiar în cazul pagubelor produse în orice fel de aceștia datorită unor acțiuni sau omisiuni. În cazul în care vor trebui achitate unele sume de bani cu titlu de despăgubiri sau amenzi și nu numai, BENEFICIARUL va fi obligat sa plătească aceste sume de bani, și nu FURNIZORUL.
 5. FURNIZORUL nu verifică conținutul încărcat, stocat sau transferat de către BENEFICIAR sau orice alt terț și în consecință nu poate fi făcut responsabil în nici un caz pentru acest conținut. Totuși, în condițiile în care FURNIZORUL este notificat de către o autoritate competentă sau de către partenerii acestuia (ex. ROMARG) în conformitate cu dispozițiile procedurale civile/penale în materie sau din propria inițiativă, va putea acționa rapid în vederea eliminării sau blocării accesului la acel conținut care face obiectul notificarii.

ART. 5 Limitarea obligatiilor

 1. Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul ca FURNIZORUL , asociații săi sau alți parteneri, directori, actionari sau angajați ai FURNIZORULUI nu au obligații pentru orice pagubă directă, indirectă, specială, exemplară, inclusiv, dar nelimitandu-se numai la pagube de pierdere de castiguri viitoare, bunăcredință, folosire, date sau alte bunuri intangibile (chiar dacă ați avertizat FURNIZORULUI de posibilitatea unor asemenea pierderi), rezultand din: 
  1. folosirea sau imposibilitatea folosirii SERVICIULUI sau SERVICIILOR, erori, defecte, omisiuni, întârzieri în operații sau transmisii sau orice altă neregulă a bunului mers al SERVICIILOR sau a software-ului; 
  2. costul procurarii de bunuri sau servicii pentru inlocuirea celor cumparate sau obtinute prin mesaje sau tranzacțiilor realizate cu sau prin SERVICIILE FURNIZORULUI; 
  3. accesul neautorizat sau alterarea transmisiilor sau datelor Dumneavoastra; 
  4. declarațiilor și comportamentului unei alte parti fata de SERVICII; 
  5. orice bun sau serviciu oferit sau vandut prin intermediul SERVICIILOR.
  6. orice alta situație referitoare la SERVICII sau la un software.

Art 6 Alte specificații

 1. Niciuna dintre părți nu răspunde pentru cazuri de forţa majoră sau pentru situaţii de împiedicare obiectivă în a-și îndeplini obligaţia contractuală asumată, acest fapt urmând a se notifica către cealaltă parte în termen de maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la apariţia cauzei. Executarea obligaţiei contractuale se suspendă atâta timp cât durează situaţia de forţă majoră ori situaţia de împiedicare a îndeplinirii obiective.
 2. FURNIZORUL nu poate avea abilitatea sa exercite controlul 100% și nu își asumă responsabilitatea asupra conținutului informațiilor care circula prin rețeaua sa sau prin SERVICIILE asigurate. De asemenea, FURNIZORUL nu garantează veridicitatea informațiilor primite și/sau prin intermediul SERVICIILOR asigurate.
 3. FURNIZORUL nu garantează securitatea totala a datelor stocate pe echipamentele proprii, închiriate sau subinchiriate atât din punct de vedere al păstrării integrității acestora împotriva daunelor ce pot surveni din apariția unor defecte fizice la echipamente, cât și din punct de vedere al păstrării integrității acestora împotriva unor atacuri prin metode software de tip malițios.
 4. În cazul produselor soft și /sau a licențelor oferite, FURNIZORUL nu oferă alte garanții fata de garanția oferită de producătorul original al acestora, implicit nu se garantează ca respectivele softuri vor îndeplini toate cerințele dorite de BENEFICIAR. Este de datoria BENEFICIARULUI sa se intereseze la producătorii respectivelor softuri asupra garanțiilor oferite de acestea cat si a compatibilitatilor cu alte softuri.
 5. BENEFICIARUL va apăra și despăgubi FURNIZORUL pentru orice daune, pretenții, costuri și cheltuieli, inclusiv onorariul avocatilor, onorariile și cheltuielile tertilor legate sau care decurg din acești termeni și/sau încălcarea lor.
 6. FURNIZORUL nu va răspunde financiar decât în limita maximă a valorii efective a SERVICIILOR contractate, raportata la perioada de nefunctionalitate sau funcționare defectuoasă, pentru eventualele daune produse BENEFICIARULUI, datorate neglijentelor rezultand din neasigurarea SERVICIILOR sau prin producerea oricărui eveniment sau serii de două sau mai multe evenimente aflate în conexiune.
 7. FURNIZORUL își rezerva dreptul de a opera limitari de natura tehnica a SERVICIILOR contractate de BENEFICIAR si/sau de reziliere unilaterala a contractului cu aplicare imediata, în mod excepțional, dacă se aduc prejudicii de orice natura FURNIZORULUI în mod direct sau indirect de BENEFICIAR.
 8. Atunci cand se primește o sesizare oficială din partea unei autorități abilitate, a unui utilizator, a unui vizitator sau altă persoană sau în cazul autosesizarii cu privire la o faptă, acțiune, inacțiune, defecțiune, funcționare necorespunzătoare, fraudă, utilizare frauduloasă sau orice alta împrejurare de natură să pună în pericol funcționarea corespunzătoare a SERVICIILOR, a echipamentelor FURNIZORULUI sau pentru remedierea unei astfel de situații, FURNIZORUL este îndreptățit sa acceseze serverele proprii sau închiriate, ale BENEFICIARILOR sau cele aflate în custodie, utilizând datele de acces folosite de BENEFICIAR sau, la cererea expresă a unei persoane/entități care are calitate sau din proprie initiativa, sau le poate reseta.
 9. Ne rezervăm dreptul de a accepta sau refuza comanda unui BENEFICIAR după examinarea autenticității și a nivelului de încredere prezentat de BENEFICIAR respectiv comandă.
 10. Conform art. 1203 din Codul Civil BENEFICIARUL a citit, a înțeles și a luat la cunoștință și acceptă în mod expres prevederile acestui contract prin cererea, comandarea sau folosirea oricărui serviciu prestat de FURNIZOR și/sau prin simpla plata a facturii/facturilor fiscale sau proforme primite de la FURNIZOR.
 11. Suplimentar față de oferta pachetul de hosting (găzdurie web, inregistrare și/sau prelungire domenii web) administrarea contului, a serverelor, echipamentelor și infrastructurii necesare derularii prezentului contract este oferită cu un cost de la 25 euro / oră.
 12. Toate facturile proforme au o valabilitate de maxim 7 de zile calendaristice de la data facturării, iar după aceasta dată FURNIZORUL nu mai este obligat sa presteze SERVICIILE și/sau le poate suspenda definitiv sau temporar sau poate mări/micșora tariful stabilit inițial.
 13. BENEFICIARUL primește dreptul de utilizare a serviciilor neexclusiv, netransmisibil, necontinuu și fără drept de sublicențiere pentru un singur proiect final (ex. o pagina sau un singur website) în schimbul și sub condiția plății prețului stabilit. Dreptul de utilizare este acordat numai pentru BENEFICIAR și acest drept nu este transmisibil.
 14. PRESTATORUL oferă serviciile sale neexclusiv, netransmisibil, necontinuu și fără drept de sublicențiere pentru folosirea lor de către BENEFICIAR într-un singur proiect final (ex. o pagina sau un singur website); PRESTATORUL poate folosi platforme GPL (ex. WordPress), Open Source Software și/sau Closed Source Software.
 15. PRESTATORUL nu permite BENEFICIARULUI multiplicarea și folosirea în alte proiecte (pagini sau website-uri) a oricărui text, script sau porțiuni de script, imagini, sigle, etc. create sau editate de acesta.
 16. Pentru realizarea serviciilor onorariul este de la 25 euro/ ora care se achita la transmiterea facturii nu mai tarziu de începutul lunii următoare fata de care se calculează, fără sa depaseasca data de 10 a fiecărei luni calendaristice.
 17. Factura va fi comunicată BENEFICIARULUI prin email.
 18. Plata onorariului se va face, prin virament, în lei, la cursul BNR din ziua facturarii, în contul bancar al PRESTATORULUI, în cel mult 7 (șapte) zile lucrătoare de la data emiterii și transmiterea facturii.
 19. Neplata facturii în termenul prevăzut generează penalități de întârziere în cuantum de 0.2% pe zi întârziere din valoarea sumei neachitate. Valoarea penalității poate depăși valoarea facturii.
 20. Toate ofertele sau proformele trimise au o valabilitate de maxim 7 de zile calendaristice de la data trimiterii.

Alege agenția web CSDesign! De la idee la online!

Contactează-ne chiar acum pentru Domenii Web, Realizare Site, Găzduire Web, Mentenanță site sau Optimizare Site.

Vă însoțim pas cu pas pe tot parcursul dezvoltării proiectului. De la concept până la contruirea site-ului și promovare acestuia!

Evaluează page

Dacă îți place produsul nostru și dacă dorești să ne recomanzi te rugăm sa îl evaluezi pentru a afla cât mai mulți antreprenori de Agenția web CSDesign. Vă mulțumim pentru încredere!

Căutați și hosting web?

Accesați oferta de găzduire web de la PHP Server pentru cea mai populară platforma CMS WordPress!

Hosting web pentru platforma WordPress

Ofertă de Găzduire Web

Servicii de Hosting web SSD esențiale pentru site-uri de prezentare.

Căutați găzduire site de încredere, un serviciu de hosting web?

Hosting web pentru plarforma WordPress

Ofertă de Găzduire Web

Servicii de Hosting web SSD esențiale pentru site-uri de prezentare.